Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

"Fosforförluster från jordbruksmark" - ny populärvetenskaplig version

Nu finns en ny populärvetenskaplig version av "Fosforförluster från jordbruksmark".

Rapporten är en sammanfattning av ett särskilt forskningsprogram om 24 forskningsprojekt med syfte att:

  • öka kunskapen om hur fosforförlusterna från jordbruksmark uppkommer
  • finna hållbara och effektiva åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark

Fosforförluster från jordbruksmark

Prenumerera på vårt nyhetsbrev