Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Samverkansutlysning med SLU inom ramen för programmet Hållbara dieter

Ett av huvudmålen med programmet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem med tillhörande koordinering är att skapa samverkan mellan olika forskarmiljöer, för att kunna erhålla ny kunskap och perspektiv om kost och produktsystem kopplat till hållbarhet.

Utlysningen syftar till att med samverkan skapa nya forskningsprojekt med bas i de redan befintliga projekten. Ansökan ska skickas in av någon av dem fem ursprungliga projektledarna och vara en samverkan mellan minst två projekt inom programmet.

Utlysningens mål är att ge medel till ettåriga projekt som tillför något nytt till programmet men som baseras på de projekt som redan finansieras inom Hållbara dieter från hållbara produktionssystem. För att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering ska resultaten förväntas ha en hög tillämpningsgrad. 

Den totala budgeten för utlysningen är 2 miljoner kronor.

Utlysningen är öppen mellan1 december 2020 och 10 februari 2021. 

All nödvändig information om utlysningen kommer när det närmar sig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev