Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två projekt har fått medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings och Formas trädgårdsutlysning

Stiftelsen Lantbruksforskning och Formas har utlyst forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion. Två projekt har fått medel.

Minska skador av fruktträdskräfta i äppelodlingar med rätt sort-grundstam kombination och gödsling med calcium
Larisa Gustavsson, SLU, 2 847 000 kronor
R-21-25-509

Tidig detektion och riktad intervention i svensk hortikultur genom selektiva lockbeten och sensorteknologi
Teun Dekker, SLU, 3 006 000 kronor
R-21-25-516

Mer information finns på vår webbplats och respektive projektnummer går att söka efter i vår projektbank

Prenumerera på vårt nyhetsbrev