Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Två projekt om mjölkråvarans kvalitet har fått medel

Tidigare i år hade stiftelsen Lantbruksforskning en riktad utlysning om medel för forskning om mjölkråvarans kvalitet. Det övergripande målet var att bevilja projekt som skulle kunna bidra till en stärkt konkurrenskraft för svensk mjölkproduktion, mejerinäring och tillverkningsindustri med anknytning till dessa näringar.

Utlysningen är nu klar och Stiftelsen Lantbruksforskning har gett medel till två ansökningar, sammanlagt ca 3 000 000 kronor.

Åse Lund från SLU beviljades 1 975 680 kronor för sitt projekt ”Grovfodrets betydelse för utveckling av önskvärda och oönskade smaker i mjölk- och mejeriprodukter”.

Fredrik Westerberg beviljades 1 000 000 kronor för sitt projekt ”Utvärdering av differentierade somatiska celler som verktyg för förbättrad juverhälsoutvärdering”.

- Stiftelsen har som övergripande mål att stödja forskning som stärker konkurrenskraften i svenskt lantbruk, säger Stiftelsen lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf. Bra exempel på det är de nu beslutade stöden till projekt som ökar kvalitén på svensk mjölkråvara. En god råvara från friska kor har stor betydelse för lantbrukarnas och mejeriernas ekonomi och de båda beviljade projekten förväntas bidra till att lönsamheten i mjölkproduktionen kan utvecklas på ett positivt sätt.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev