Stiftelsen lantbruksforskning

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen forskningsstiftelse finansierar behovsdriven forskning för svenska förhållanden.
Läs mer

Vallkonferens med flera SLF-projekt

Aktuell forskning inom vallområdet avhandlades under två dagars Vallkonferens på SLU. Ett flertal av de pågående projekten är finansierade av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 arrangerades den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala. Det är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete.

Under de två dagarna med en fullsatt aula på SLU  föredrogs aktuell forskning inom allt från mikrobiologiska aspekter av odlingen till molekylära aspekter av mjölkproduktionen. Däremellan verktyg för gödselberäkningar och test av tre- respektive fyrskördesystem. 

Bland åhörarna fanns lantbrukare, forskare, rådgivningsorganisationer och andra representanter från näringen och bland presentationerna ett flertal projekt som finansierats av stiftelsen. Bland postrarna likaså - inte minst den kunskapsöversikt av vall som blir klar under våren - håll utkik efter den i vårt nyhetsbrev och på hemsidan!

En rapport från Vallkonferensen 2023 finns inom kort att ladda ner här

Några smakprov från programmet: 

 • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
 • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
 • Gödslingsstrategier när priserna stiger
 • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallenInsådd av vallbaljväxter på hösten
 • Drönare på bete
 • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
 • Hållbara vallbaljväxter
 • Bevattning av vall
 • Fodervärde i olika gräsarter
 • Hur påverkar den nya prisbilden vallens plats i foderstaten?
 • Bioraffinering av vall i Norge och Sverige
 • Högkoncentrerat proteinfoder från vall
 • Vall som biogaskälla
 • Alternativ användning av vall i slättbygd  
Prenumerera på vårt nyhetsbrev